Yksityisyydensuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation tai GDPR:n) ja Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

MH-Commerce Oy (Y-tunnus: 3315798-7)

Lentolantie 13 A, 36220, Kangasala

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marko Hiltunen

into@kotifit.fi

REKISTERIN NIMI

MH-Commerce Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

MH-Commerce Oy:n tuottamien palvelujen käyttäminen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on MH-Commerce Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, suhteiden ylläpitäminen ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää MH-Commerce Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

MH-Commerce Oy saattaa käyttää käyttäjä- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttäjätiedot (kirjautumistiedot, salasana kryptattuna)
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä kirjautuneena tapahtuva sivuston käyttö.

SIVUSTON KÄVIJÄSEURANTA

kotifit.fi-sivustolla käytetään kävijäseuranta-ohjelmistoja. Ohjelmistojen keräämät tiedot kerätään javascipt-koodin suorittamilla evästeillä (eng. cookies). Kerättävä tieto on anonyymiä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista.

Kävijäseurannan tietoja käytetään sivuston parantamiseen.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan MH-Commerce Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta MH-Commerce Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole MH-Commerce Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Hävityspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatuilla palveluilla.